Om du får ett sjukt barn

by admin
Categories: Barn, Hälsa
Tags: No Tags
Comments: Comments Off

Sovande barn

Sängvätning är ett förhållandevis vanligt problem. Det kan upplevas som jobbigt för både barn och föräldrar och som förälder frågar man sig kanske om sängvätningen beror på att man inte skapat en tillräckligt trygg miljö för sitt barn.

Att barns sängvätning skulle ha psykiska orsaker verkar dock inte vara fallet. Att barnets del av nervsystemet som reglerar urinvägarna inte är fullt utvecklat är en mer riktig och vanlig orsak. En annan är mindre utsöndring av vasopressin, som gör att njurarna minskar urinproduktionen på natten. Förutom detta ligger barnets sömn djupare och medför ett större glapp mot uppvaknande. Det medför att de inte får signalerna om full urinblåsa. Att blåsan vill dra ihop sig även vid små mängder urin är också vanligt eller en kombination där dessa orsaker inverkar. ADHD kan också ha betydelse men om detta har samband med till exempel överaktiv urinblåsa vet man inte.

Sjukvården börjar med åtgärder för dessa barn när de fyllt sex år. Dock finns det en del som föräldrarna kan göra i förebyggande syfte. Vårdguiden ger en del råd. Flera av råden låter självklara men kanske ändå inte är så lätta att genomföra. Se till att barnet kissar innan läggdags kanske inte är så enkelt. Men att undvika dryck borde vara lättare, samt att försöka ändra kostvanorna. Sedan finns det andra åtgärder som förenklar, till exempel att bädda med inkontinensskydd. Det gör det lättare att hantera eventuella olyckor vilket leder till mindre stress för föräldrarna och därmed även för barnen.

Läkarundersökning kan krävas

När ingenting hjälper bör barnet tas till läkare för undersökning. Flera frågor måste först få sitt svar för att hjälpa läkaren förstå problemen. Hur moget är barnet för sin ålder, vilka sjukdomar har denne haft och har det funnits besvär med förstoppning? Hur sover barnet? Snarkar det? Läkaren undersöker nervernas reflexer och känner på vissa kroppsdelar. Urinprov behövs för att se om sängvätningen kan bero på infektion eller diabetes. Därefter kan läkaren bestämma åtgärder.


Comments closed